5 ข้อ ควรระวัง ของผู้สูงอายุ

มีดังนี้

1. ระวังการเคลื่อนไหว
ในการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือการปรับเปลี่ยนท่าทางต่างๆ นั้น ควรค่อยเป็นค่อยไป ไม่รีบร้อน ไม่หุนหัน เพราะอาจทำให้หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ และหกล้มจนเป็นอันตรายได้

2. ระวังเรื่องอาหาร
ในการทานอาหาร ควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เคี้ยวได้ง่าย ย่อยง่าย สารอาหารที่จำเป็นครบถ้วน ไม่รสจัดเกินไป หลีกเลี่ยงของหวาน และไขมัน รวมถึงค่อยๆ ทาน ไม่รีบร้อน เพราะอาจติดคอได้

3. ระวังการใช้ถนน
หมายถึงการเดิน การข้ามถนน รวมถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เนื่องจากปัญหาการเคลื่อนไหวร่างกาย ปัญหาสายตา และโรคประจำตัวบางอย่าง ซึ่งมีผลให้เกิดอันตรายขึ้นได้

4. ระวังการทำกิจกรรม
ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากๆ กิจกรรมที่ต้องยืนๆ นั่งๆ หรือก้ม เงย บ่อยๆ เพราะอาจหน้ามืด หกล้ม กระดูกหัก ความดันขึ้นสูง หายใจไม่ทัน หรือเป็นอันตรายได้

5. ระวังความคิด
สิ่งที่สำคัญที่บั่นทอนการใช้ชีวิตที่มีความสุขของผู้สูงอายุก็คือ ความคิด ดังนั้น ควรระวังความคิด คิดแต่ในสิ่งที่ดี คิดบวก ไม่มองโลกในแง่ลบ ไม่วิตกกังวลกับสิ่งรอบตัว หรือความเปลี่ยนแปลง ก็จะช่วยให้จิตใจผ่องใส มีความสุขในทุกวันได้

ขอบคุณข้อมูลจาก Thaiseniormarket