อุปกรณ์สำหรับ การดูแลผู้สูงอายุ

อุปกรณ์เสริมจึงเป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการดูผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัย และช่วยผ่อนแรงของผู้ดูแลได้

ผู้สูงอายุระดับ 1-2

  • ต้องการความช่วยเหลือในบางส่วน เช่นการเดิน และการขับถ่าย
  • อุปกรณ์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวก : ราวจับช่วยในการพยุงตัวของผู้ป่วย ไม้เท้าช่วยเดิน เก้าอี้อาบน้ำ
  • อุปกรณ์ใน การดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุระดับ 3

  • ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือเกือบทุกอย่าง เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว ขับถ่าย  เดิน และการนั่งรถเข็นผู้ป่วย
  • อุปกรณ์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวก : เก้าอี้อาบน้ำ เก้าอี้นั่งถ่าย รถเข็นผู้ป่วย เสาดึงตัวช่วยในการลุกจากเตียง

ผู้สูงอายุระดับ 4

  • ผู้ป่วยที่ต้องการการช่วยเหลือทุกอย่าง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น การขยับ และพลิกตัวเพื่อป้องกันแผลกดทับ แต่งตัว  กินอาหาร การแปรงฟัน ขับถ่าย และการนั่งรถเข็นผู้ป่วย
  • อุปกรณ์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวก : เตียงนอนที่มีราวข้างเตียง และสามารถปรับระดับได้ หรือเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ที่นอนป้องโฟมกันแผลกดทับ รถเข็นผู้ป่วย กระโถนสำหรับผู้ป่วย รถเข็นอาบน้ำและนั่งถ่าย กระบอกใส่ปัสสาวะ

ขอบคุณข้อมูลจาก phartrillion.com