แนะนำบริการใหม่ “The Parents” by TMNC

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) นอกจากจะมีร้านค้าในช่องทางออนไลน์แล้ว

ยังมีมีนโยบายเพิ่มบริการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยการขยายธุรกิจผลักดันบริษัทในเครือภายใต้ชื่อ “The Parents” โดยได้มีการทำพิธีหล่อฐานเสาเอก เสาโท และวางแห มงคลเรียบร้อยแล้ว

ด้วยผู้บริหาร ต้องการให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบริการที่มีคุณภาพ วางแผนให้บริการตั้งแต่การผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ “ผู้บริบาล” โดยได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรทดลอง 80 ชม.มาแล้ว

 หลังจากนี้มุ่งเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนสอบอบรมผู้บริบาล หลักสูตร 420 ชม. ถูกต้องตามกฎกระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมด้วยทีมแพทย์ พยาบาลที่มีประสบการณ์ พร้อมกับการรังสรรค์สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) สำหรับดูแลผู้สูงอายุในทุกสภาวะของร่างกาย ทั้งรูปแบบไปกลับและค้างคืน รวมถึงโรงพยาบาลศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย สำหรับบริการดูแลผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดในสมองหรือจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บจากการทำงานหรือการเล่นกีฬาที่ต้องการฟื้นฟู และทำกิจกรรมบำบัดเพิ่มสมรรถนะของร่างกายที่ดีขึ้น มีความแข็งแรงเหมาะสมกับวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและครอบครัวมีความสุข

👉 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่ประสานงาน(คุณปอย) 👈

โทร. 02-539-3318 ต่อ 204

หรือ Hotline : 1360 ต่อ 8204

E-mail- porramat@tmnc.co.th

Facebook : TM Nursing Care

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.