ข้อมูลบริษัท

บริษัท   เทคโนเมดิคัล  จำกัด (มหาชน)  ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม  2545 โดยกลุ่มครอบครัวจรรโลงบุตร ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศ  เพื่อจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน ตลอดจนคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย

โดยในแบรนด์ TM CARE จะจัดจำหน่ายสินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เครื่องมือทำแผล และสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ ที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถซื้อได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ สะอาดปลอดภัย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ที่อยู่

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
29 ลาดพร้าว 92,แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 933 6112
สายด่วน : 1360

เวลาทำการ:
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.