เกี่ยวกับ TM CARE

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน ตลอดจนคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยมากกว่า 1,000 แห่ง อย่างเป็นทางการมาเป็นเวลากว่า 17 ปี

โดย TM CARE จะจัดจำหน่ายสินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เครื่องมือทำแผล สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ สินค้าแม่และเด็ก รวมไปถึงสินค้าเฉพาะกลุ่มโรค จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ ที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถซื้อได้ เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตให้ สะอาดปลอดภัย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

โดย TM CARE มีช่องทางร้านค้าให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชม และจัดจำหน่ายสินค้าด้วยกัน 4 ช่องทางคือ

ทีมแอดมิน TM CARE และน้องแคร์
บริษัทเทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)