Purell advanced เจลล้างมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ 60 ML (1 ขวด)

เจลล้างมือซึ่งมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ชนิดไม่ต้องใช้น้ำ
ปราศจากน้ำหอมทุกประเภท ไม่ก่อให้เกิดการแพ้
สามารถฆ่าเชื้อโรคบนมือได้ 99.99 % ภายในระยะเวลา 15 วินาที เลือกใช้โดยโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ

฿180.00

20 in stock