Procare 2-D Flesh 40 300mm x 150mm (Cat no.13642.)

ขนาดความกว้างยาวของถุง 30 cm x 15 cm ด้านหลังของถุงหุ้มป้องกันการระคายเคืองผิวบริเวณที่สัมผัสกับถุง และสามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ขอบวงของแป้นเป็นระบบล๊อค 2 ชั้นเพื่อป้องกันการรั่วซึมของสิ่งขับถ่ายจากร่างกาย และสามารถเก็บกลิ่นและแก๊สในถุงได้เป็นอย่างดี

1 กล่องบรรจุ 10 ชิ้น (ราคาต่อกล่อง)

ใบอนุญาตเลขที่  ฆพ. 1141/2564

 

 

฿879.00

1 in stock