Procare 2-D Flesh 50 300mm x 150mm (Cat no. 13643.)

ขนาดความกว้างยาวของถุง 15 cm x 30 cm ด้านหลังของถุงหุ้มป้องกันการระคายเคืองผิวบริเวณที่สัมผัสกับถุง

ขอบวงของแป้นเป็นระบบล๊อค 2 ชั้นเพื่อป้องกันการรั่วซึมของสิ่งขับถ่ายจากร่างกาย และสามารถเก็บกลิ่นและแก๊สในถุงได้เป็นอย่างดี

1 กล่อง บรรจุ 10 ชิ้น (ราคาต่อกล่อง)

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ.1140/2564

฿879.00

1 in stock